Uw zekerheden

Informatie aanvragen

Interne auditing voor 14001 certificering

Nieuwe methodiek staat borg voor succes.

AVR heeft een methodiek ontwikkeld die garant staat voor succes. Uw interne auditors leren hoe interne audits snel en effectief uit te voeren. Ook leren zij de bevindingen daarvan op een effectieve manier te rapporteren. Zo leren de auditors niet alleen te rapporteren wat er anders moet maar ook om aan te geven wat daar de voordelen van zijn. Deze informatie heeft het management immers nodig om beslissingen te kunnen nemen! Bij dit concept staat centraal dat interne audits rendement moeten opleveren in plaats dat zij een belasting voor de organisatie zijn. Zo worden bij deze training geen algemene communicatietechnieken behandelt, maar wel technieken die je nodig hebt om uitstekende audits uit te voeren. Een groot deel van de training bestaat uit het uitvoeren van echte interne audits bij u op het bedrijf en resulteren in officiële interne auditrapportages. Praktischer dan deze opzet bestaat niet.

Enkele reacties van onze deelnemers zijn:

"Bijzonder enthousiasmerende training"
"Heldere uitleg gecombineerd met veel humor"
"Kwalitatief zeer goede training"
"Ik wist niet dat een audit zoveel kon opleveren!"
"Geweldig dat een goed uitgevoerde audit voor beide partijen leuk kan zijn"

Gebaseerd op de ISO 19011

Uiteraard voldoet deze training aan de richtlijnen zoals deze staan in de ISO 19011; voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsysteemaudits.

Opzet van de Training

De training bestaat uit twee maal één dag.
De ochtend van de eerste dag wordt de ISO 14001 norm doorgenomen. Daarbij wordt meteen de vertaalslag naar uw organisatie gemaakt en geeft de trainer aan wat de paragraaf voor de auditor betekent.
De middag wordt gebruikt om dieper in te gaan op de verschillende typen interne audits, de voorbereiding en de uitvoering. Het uitvoeren van een interne audit staat of valt bij een heldere communicatie. Daarbij komt dat het achterhalen van de werkelijkheid van de auditee bepaalde vaardigheden vraagt. Dit wordt in de middag uitgebreidt geoefend. De middag wordt afgesloten met de voorbereiding van de interne audits die op de tweede dag worden uitgevoerd.

De tweede dag gaan wij bij u op lokatie echte interne audits uitvoeren. In koppels gaan de auditees bij hun collega's audits uitvoeren. Na elke audit komen we weer bij elkaar om de audit na te bespreken en te rapporteren. Dit vindt vier maal achter elkaar plaats.

De deelnemers wordt gevraagd de rapportages na de training af te ronden en naar de trainer te sturen. Deze kijkt de rapportages na en geeft daar waar nodig aanbevelingen. Op deze wijze heeft u na afloop niet alleen opgeleide interne auditors maar ook officiële interne audit rapportages!

Voor wie?

Deze training is geschikt voor aankomende auditors, reeds opgeleide auditors, kwaliteitsmanagers en voor leidinggevenden die meer over kwaliteitsmanagement en procesbeheersing willen weten.

Waarom wachten?

Vraag nog vandaag een offerte aan en ervaar zelf hoe geweldig interne audits voor uw organisatie kunnen zijn.

         
 


Informatie over Training Interne Auditing 14001

Stel uw vraag over Training Interne Auditing 14001.

Offerte Training Interne Auditing 14001

Stuur mij een offerte voor Training Interne Auditing 14001.

(bij een training)