Uw zekerheden

Informatie aanvragen

Begeleiding naar NEN 15224 certificering

Goed, betaalbaar en met certificaatgarantie, dat is AVR.

Opzet
Wij komen op drie strategische momenten bij u langs en zorgen ervoor dat u moeiteloos de juiste acties op het juiste moment op de goede manier uitvoert. Elk bezoek heeft een duur van 2,5 tot 3,5 uur. Daarnaast zullen wij u daarbij via mail en de indien van toepassing via VisionManager begeleiden. VisionManager is ons documentbeheersysteem gespecialiseerd in procesoptimalisatie en klantbeleving zeer geschikt voor kwaliteitsmanagement. Kijk voor meer informatie over VisionManager bij www.visionmanager.nl.

De 1e fase: Aftrap en richting geven
Binnen dit voorstel gaan wij ervan uit dat u bij www.isomanager.nl het Complete pakket NEN 15224 heeft aangeschaft. Dit pakket is inclusief een cursus interne auditing!

De eerste keer dat wij bij u langskomen nemen wij samen met u het kwaliteitshandboek door, stellen het hoofdproces vast, maken een eerste opzet van het kwaliteitsbeleid en stellen het projectplan vast. Ook maken we samen de eerste procesbeschrijving.

Aan het einde van dit bezoek heeft u:

 • Een concept kwaliteitshandboek
 • Een inhoudsopgave van uw kwaliteitssysteem (opgevoerd binnen VisionManager). U weet dan exact welke processen u wilt gaan beschrijven en wie dat gaat doen.
 • De eerste procesbeschrijving. U weet hoe u de overige zelf kunt laten maken.
 • Een ingevuld projectplan.
 • Een goed beeld van wat NEN 15224 van u verwacht.

De 2e fase: Inrichten en verbeteren
Binnen een maand komen we voor de tweede keer langs. Tijdens dit dagdeel stellen we de prestatie-indicatoren vast, maken we de interne auditplanning en geven wij aan hoe het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd kan worden. Ook stellen we vast hoe u het beste de doorgevoerde verbeteringen kunt vastleggen.

Aan het einde van het tweede bezoek (1 dagdeel) zijn de volgende resultaten bereikt:

 • U bent in staat om zelf volgens NEN 15224 verbeteringen door te voeren.
 • U heeft een interne auditplanning.
 • U weet welke prestatie-indicatoren u wilt gaan meten.
 • U weet hoe u het klanttevredenheidsonderzoek kunt uitvoeren.

De 3e fase: Meten en controleren.
Tussen het 2e en het 3e bezoek wordt het tijd om een medewerker de cursus interne auditing te laten volgen. Deze cursus resulteert in een goed opgeleide medewerker (met certificaat) die op een effectieve en efficiënte manier interne audits kan uitvoeren.

Het derde bezoek vindt drie tot vier maanden na de aftrap plaats en is een generale repetitie. Door middel van audits en gesprekken met het management en de medewerkers controleer ik in hoeverre uw organisatie op dat moment aan de eisen van de NEN 15224 norm voldoet. Ook geef ik tot in detail aan waar de certificeerder op gaat letten, welke vragen ze gaan stellen en wat ze willen zien.

Aan het einde van dit bezoek (1 dagdeel) heeft u:

 • Een goed beeld van de stand van zaken.
 • U weet hoe u eventuele manco's kunt wegwerken.
 • Een goed voorbereide organisatie op de audit die door de certificerende wordt uitgevoerd.

U kunt nu met een gerust hart de certificeerder laten komen.

Doorlooptijd
Een doorlooptijd van 4 maanden is goed mogelijk.

Omgaan met vertrouwelijke informatie
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie van onze klanten. Wij garanderen ook met uw bedrijfsgegevens op een bijzonder vertrouwelijke wijze om te gaan.

Ervaring
Wij hebben al vele honderden organisaties met succes begeleid bij de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Uw investering
Uw investering voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden bedraagt 3 dagdelen á € 525,-- exclusief BTW, reiskosten, de eventuele licentie op VisionManager en de aanschaf van het complete ISO 9001 pakket ( € 540,--). Voor de reiskosten brengen wij € 0,39 (exclusief BTW) per gereden kilometer in rekening.

Facturatie
Facturatie geschiedt per maand op basis van nacalculatie.

Tot slot
Wij helpen u graag met het behalen van het ISO 9001 certificaat en het stroomlijnen van uw organisatie. Daar ligt onze uitdaging en daar zijn wij goed in. Wij garandeer u al het mogelijke te doen om dit project boven verwachting te laten slagen.  Een certificaat garantie kunnen wij niet geven (dat kan niemand). Wel kunnen wij aangeven dat de afgelopen 20 jaar al onze klanten in één keer hun certificaat hebben behaald.

Ook voor andere normen
Bovengenoemde aanpak is ook van toepassing voor de NEN 15224, ISO 14001 en de ISO 13485

Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer ook u in vier maanden tijd een goed kwaliteitssysteem ingevoerd wilt hebben.


Informatie over Begeleiding naar NEN 15224

Stel uw vraag over Begeleiding naar NEN 15224.

Offerte Begeleiding naar NEN 15224

Stuur mij een offerte voor Begeleiding naar NEN 15224.

(bij een training)