Uw zekerheden

Informatie aanvragen

ISO 17025: De norm voor laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025 'Algemene eisen aan de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria' is een norm waarin de criteria voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een laboratorium worden weergegeven. Het is een vertaalslag en interpretatie van de algemeen geformuleerde ISO 9001-normen over kwaliteitsmanagementsystemen en is speciaal voor laboratoria ontwikkeld.

Toepassing van de ISO 17025 norm

De norm is van toepassing op beproevings (inclusief onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria)- en kalibratielaboratoria. De door deze laboratoria geleverde producten, een analysecertificaat met de analyseresultaten (ook wel testrapporten genoemd), betreffen geen tastbare producten zoals medicijnen, voedingsmiddelen of meetinstrumenten. In principe moet een analysecertificaat beschouwd worden als een schriftelijke verklaring of bewijs, dat het onderzochte object voldoet aan van te voren vastgestelde criteria.

Een beproevingslaboratorium analyseert bijvoorbeeld de samenstelling van producten, zoals voedingsmiddelen, met daarbij aangegeven de nauwkeurigheid van het analyseresultaat. Voor kalibratielaboratoria is het product bijvoorbeeld een certificaat met daarop de kalibratiegegevens van een meetinstrument en de nauwkeurigheid van de kalibratie. De norm kent een groot aantal hoofdstukken die met de ISO 9001 overeenkomen. Daarnaast richt de norm zich sterk op zaken die zekerstellen dat de beproevings of kalibratiemethoden betrouwbaar zijn.

Bent u geïnteresseerd in het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO 17025? Neem dan eens vrijblijvend contact met op ons. De wijze waarop wij u van dient kunnen zijn varieert van het geven van advies, coaching, training en projectmanagement.


Informatie over Begeleiding naar ISO 17025

Stel uw vraag over Begeleiding naar ISO 17025.

Offerte Begeleiding naar ISO 17025

Stuur mij een offerte voor Begeleiding naar ISO 17025.

(bij een training)