Uw zekerheden

Informatie aanvragen

ISO 9001:2008 certificering

De ISO 9001 norm is gebaseerd op vier thema’s:

  1. Ken jezelf en je klanteneisen. Dit gedeelte gaat vooral over uw missie, visie en kwaliteitsbeleid. De ISO 9001 norm noemt dit “Managementverantwoordlijkheid”.
  2. Het tweede gedeelte van de norm gaat over het beschikbaar stellen van voldoende middelen om aan de klantverwachtingen te kunnen voldoen.
  3. Het derde gedeelte gaat over het uitvoeren van uw dienst of produceren van uw product.
  4. Het vierde gedeelte gaat over het meten of alles naar wens is gegaan en het daar waar nodig doorvoeren van verbeteringen .

De ISO 9001 certificering legt de nadruk vooral op het eerste en vierde punt.

ISO 9001 certificering bestaat uit drie stappen.

  1. Documentenaudit. De certificeerder beoordeelt de opgestelde documentatie aan de hand van de norm ISO 9001. Ook vindt er een gesprek plaats met de bedrijfsleiding en de kwaliteitsmanager. Het beleid van de onderneming, het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid, het managementreview, de interne audits en het beheer van de documenten. Wanneer dit goed gaat komt de certificeerder terug voor fase 2.
  2. Fase twee van ISO 9001 certificering bestaat uit het auditen van de praktijk. De certificeerder gaat na of de praktijk overeenkomt met dat wat er binnen het kwaliteitshandboek en de procedures staat beschreven. Wanneer dit goed is gegaan krijgt u het ISO certificaat.
  3. Het ISO 9001 certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Gedurende deze drie jaar komt de certificeerder planmatig langs om steekproefsgewijs te controleren of u nog steeds aan de eisen van ISO 9001 voldoet.

Een overzicht van certificerende instellingen vindt u op http://www.rva.nl.

Informatie over ISO 9001 certificering

Stel uw vraag over ISO 9001 certificering.

Offerte ISO 9001 certificering

Stuur mij een offerte voor ISO 9001 certificering.

(bij een training)