Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een consultant of andere professional.

Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen. AVR Vision Consult BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van AVR Vision Consult BV leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door AVR Vision Consult BV. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is AVR Vision Consult BV niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van AVR Vision Consult BV.

© 2011-2012 AVR Vision Consult BV, alle rechten voorbehouden.

Uw zekerheden

Informatie aanvragen

Informatie over Disclaimer - AVR Kwaliteitszorg

Stel uw vraag over Disclaimer - AVR Kwaliteitszorg.